Vårt ansvar

Med trygghet, säkerhet och hållbarhet i fokus levererar vi flyttlösningar till privatpersoner och företag i hela Uppsalaregionen. Vi tror på goda samarbeten och känner stort ansvar inför våra kunder och vår miljö. Inför varje projekt för vi en tydlig dialog med dig så att du kan känna dig trygg redan från start. Dessutom jobbar vi aktivt med att minska vår klimatpåverkan.

  • Alla våra fordon och uppdrag är försäkrade hos Trygg Hansa. Vi följer riktlinjer och bestämmelser för Bohag 2010 och Kontor 2003.
  • Vi tar ansvar genom att använda oss av moderna fordon som påverkar vår miljö i minsta möjliga utsträckning och tankar dem med EcoPar, en renare variant av diesel.
  • All hantering av inredningar och möbler som ni inte längre har behov av återvinner vi i största möjliga mån.
  • Vi arbetar med ett högt säkerhetstänk. Vår personal är välutbildad inom branschens alla moment och har tillgång till den utrustning som krävs för att utföra arbetet på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt.

Detta är ett axplock av det vi arbetar med för en god service och en bättre framtid. Vi kommer att fortsätta utvecklas och hitta nya lösningar så att du kan flytta med gott samvete.