Bohag

Vi har en lång erfarenhet inom bohagsflyttar och det är dessa typer av flyttar som
utgör den största delen utav vår orderingång. Det är ett stort ansvar vi får i våra
händer, vi ansvarar för ett hem. Vi flyttar inte bara kartonger och möbler, vi flyttar
minnen och känslor. Just ditt hem är viktigt för oss och vi kommer att behandla dina
ägodelar med största respekt. Vi strävar efter att du som kund ska känna dig trygg när
du lämnar ditt bohag i våra händer, och efter avslutad flytt vill vi kunna känna oss
stolta över den tjänst vi utfört till dig samt att du är nöjd med att du valde att lita på
just oss!